Algemene voorwaarden vastgesteld op 10 november 2020

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AN-NE en iedere tot stand gekomen overeenkomst.