Interim- opdrachten

Als zzp’er ben ik drie dagen beschikbaar voor interim-opdrachten. Mijn hart ligt bij het meedenken over en werken aan vraagstukken en complexe dossiers op het gebied van: leefbaarheid, overlast, huurschulden en klachten en bezwaren. Daarnaast denk ik graag mee over interne verbeteringen en veranderingen. Je kunt me inzetten voor een (zwaardere) inhoudelijke functie of als coördinator of coach. Als coach ben ik inzetbaar voor: de persoonlijk ontwikkeling van medewerkers, begeleiding van medewerkers in of naar de wijkgerichte functies, het begeleiden van intervisie momenten en supervisie.

Samenvatting van werkzaamheden en functies door de jaren heen

 • Coördinator: communicatie en participatie, klachten en bezwaren, leefbaarheid en bewonersbegeleiding bij herstructurering en projecten. Onder andere in het aardbevingsgebied.
 • Advisering t.b.v. verbeterprocessen en interne veranderingen binnen de afdeling wonen, wijken en vastgoed.
 • Coach/supervisor van gedetacheerde medewerkers en begeleider van intervisie-avonden.
 • Werving en selectie en het inwerken, motiveren en coachen van nieuwe medewerkers.
 • Afhandelen van en bemiddelen bij (zware) overlastzaken.
 • Coördinatie en begeleiding bij huurschulden en ontruimingen.
 • Contactpersoon voor huurders en bewonersorganisaties op het gebied van wonen, leefbaarheid en techniek.
 • Coördineren en organiseren van activiteiten op het gebied van leefbaarheid en woonomgeving in samenwerking met bewoners en lokale netwerkpartners.
 • Beleidswerkzaamheden: updaten algemene huurvoorwaarden, upgraden sociaal plan voor sloop- en nieuwbouw in het aardbevingsgebied, herzien beleid servicekosten voor bepaalde complexen en prijsbepaling en positionering van de vrijesectorverhuur.
 • Verhuurmakelaar sociale- en vrijesectorverhuur.

Arjen over Anita

Persoonlijk, professioneel en resultaatgericht. Anita stelt de juiste vragen, heeft een scherp analytisch vermogen en weet met haar open houding mensen te motiveren.

Goed om te weten over Anita

 • Creatieve denker en doener.
 • Proactief en positief kritisch.
 • Enthousiast, open, ziet altijd mogelijkheden.
 • Betrokken, energiek en daadkrachtig.
 • Een autodidact.
 • Grote drive om te ontwikkelen en te ontplooien.
 • Levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, teams, organisaties en gebieden.
 • Beweegt gemakkelijk binnen verschillende organisaties, met diverse samenwerkingspartners en tussen mensen.

Projectresultaten

 • Tijdens de interim-opdrachten word ik vaak ingezet voor het opnieuw opbouwen en optimaliseren van het werk.
  Resultaat: afhandelen en oplossen van langlopende dossiers op het gebied van wonen, leefbaarheid en overlast, projecten, servicekosten en bouwkundige klachten. Bewoners voelen zich gehoord en serieus genomen, waardoor het vertrouwen is hersteld.
 • Projectcoördinatie en -realisatie van intensieve en ingewikkelde versterkingsprojecten in het aardbevingsgebied.
  Resultaat: projecten, waarbij grote weerstand, weigering en bezwaren van bewoners een rol spelen, (opnieuw) opgestart met collega’s en verschillende samenwerkingspartijen. Projecten met bewoners in goede banen geleid en afgerond.
 • Het begeleiden van bewoners met complexe problematiek.
  Resultaat: in samenwerking met netwerkpartijen, waar mogelijk, gezocht naar een duurzame oplossing voor problemen. In dit werk houd ik zicht op de verschillende belangen die er zijn.
 • Een rode draad door mijn werkverleden is het coachen en begeleiden van medewerkers en collega’s.
  Resultaat: gemotiveerde medewerkers met zelfinzicht. Zij zien mogelijkheden en hebben zich ontwikkeld in het handelen naar proactief gedrag.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer over mij weten en/of kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Je vindt mij ook op LinkedIn.