Kwaliteitsborging

Als lichaamsgericht therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie SBLP: Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte Psychotherapie. Aansluitnummer: 19097320. De SBLP bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De beroepsorganisatie hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rondom: opleiding, bijscholing, praktijkvoering en beroepshouding.
Wil je meer weten over SBLP? Kijk dan op de website: www.sblp.nl

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wkkgz. Via SBLP heb ik mij hiervoor aangesloten bij CAM COOP.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over mijn begeleiding. Heb je een klacht? Bespreek dit dan met mij. We kijken samen naar een oplossing.

Als wij er in onderling overleg niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de SBLP. Kijk hier voor meer informatie en het stappenplan: www.sblp.nl 

Geregistreerde lichaamsgericht therapeuten zijn onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht via de RBCZ. Mijn licentienummer is: 210028T.

SBLP